Hướng dẫn cấu hình sân khấu và Add đèn vào Ma3D cho người mới

Đăng bởi Linh Nhất vào lúc 14/04/2021
Hướng dẫn cấu hình sân khấu và Add đèn vào Ma3D cho người mới

   Để add được đèn vào phần mềm Ma3D ta cần phải gọi được đèn cho phần mềm Grand Ma2 onPc. Số lượng đèn ta nên add phù hợp với cấu mình máy. Như máy của mình cấu hình tốt chút mình có thể add khoảng 500 cây đèn. Tuy nhiên, với người mới dùng nên add khoảng 20-30 cây để tập làm quen với giao diện cũng như phần mềm.

Ta vào Pact Fixture. Chọn add đèn vào

Giao diện sau khi add đèn như thế này

Còn tiếp...........

Tags : > card sunlite Grand Ma2 Hướng dẫn sử dụng bàn điều khiển DMX 512 Ma2 OnPc Ma3D