Thư viện phần mềm điều khiển ánh sáng hỗ trợ cho các thiết bị ánh sáng được tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín từ nước ngoài và chỉnh sửa cho hoàn chỉnh bởi đội ngũ kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm.

    Chúng tôi cũng liên tục update các file cài đặt, file chạy của tất cả các loại đèn sân khấu, các loại bàn điều khiển tại đây.

Update ngày 11/12/2020.

   I. Card Sunlite

Bộ cài Download  Hỗ Trợ Hướng Dẫn
Sunlite 1    Nhấn để tải về Hỗ trợ win 32 bit Link 
Sunlite 2 giao diện 1 Nhấn để tải về Hỗ trợ mọi hệ điều hành Link 
Sunlite 2 giao diện 1 bản 2013                  Nhấn để tải về Hỗ trợ mọi hệ điều hành (phù hợp card 2018)  
Sunlite 2 bản thường                                               Nhấn để tải về Hỗ trợ mọi hệ điều hành Link 
Sunlite 2 bản Beta (mới nhất) Nhấn để tải về Hỗ trợ mọi hệ điều hành Link 
Sunlite 3 Nhấn để tải về Hỗ trợ mọi hệ điều hành Link 
Siudi Drivers Official Nhấn để tải về Hỗ trợ kết nối cho SIUDI và Stick Link 
Driver SUT PC Official Nhấn để tải về Cài khi không kết nối được PC với card  Link 
Driver SUT MAC Official Nhấn để tải về Cài khi không kết nối được MAC với card  Link 
Hardware Manager PC Official Nhấn để tải về Quản lý phần mềm trên PC Link 
Hardware Manager MAC Official Nhấn để tải về Quản lý phần mềm trên MAC Link 
       
File đèn viết sẵn   DownLoad Lưu Ý Ghi Chú  
Đèn Beam 230 QNS    Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 1  
Đèn Beam 230 QNS  Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 2  
Đèn Beam 350W QNS  Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 1  
Đèn Beam 350W QNS 17R Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 1  
Đèn Beam 350W QNS     Nhấn để tải về    Chạy trên giao diện 2                         
Đèn Beam 350W QNS 17R Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 2  
Đèn beam 260W QNS Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 2        
Đèn Beam 230 & 260 SVT        Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 2  
Đèn beam 350 SVT Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 1  
Đèn Beam 230 & 260 SVT Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 1  
 Đèn Par led 54x9 full color QNS 8CH                             Nhấn để tải về   Chạy trên giao diện 2                                       
Đèn Beam 260W QNS Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 1  
Đèn moving Beam 480W QNS Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 1  
Đèn moving Beam 480W QNS Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 2  
Đèn par led 18x15W QNS Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 1  
Đèn par led 18x15W QNS Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 2  
Đèn Par COB 4x100W QNS Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 1  
Đèn Par COB 4x100W QNS Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 2  
Đèn Blinder 4x100W Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 1  
Đèn Blinder 4x100W Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 2  
Đèn par led 54x9w full color QNS Nhấn để tải về Chạy trên giao diện 1  

II. Bàn kingkong 1024

Bộ cài DownLoad Hệ Điều Hành Hướng Dẫn

Personality Builder v2.1 Pearl 2010

(bộ cài viết file đèn cho bàn 1024)

Nhấn để tải về

Bản cơ bản

All Link 
File Đèn Beam 230 QNS Nhấn để tải về  All Link 
File Đèn Beam 260 QNS Nhấn để tải về All Link 
File Đèn Beam 350 QNS Nhấn để tải về All Link 
File Đèn Par Led 54x9 QNS Nhấn để tải về All Link 
File Đèn Par Led 18x15 QNS Nhấn để tải về All Link 
File Đèn Par COB 4x100W QNS Nhấn để tải về All Link 
File Đèn beam 230&260 SVT bàn 1024 Nhấn để tải về All Link 
File Đèn beam 230 DTE bàn 1024 Nhấn để tải về All Link 
File Đèn beam 260 DTE bàn 1024 Nhấn để tải về All Link 
File Đèn beam 350 DTE bàn 1024 Nhấn để tải về All Link 
File Đèn beam 440 DTE bàn 1024 Nhấn để tải về All Link 
File đèn Beam 480 ProMax QNS Nhấn để tải về All Link 
       

III. Bàn Tiger Touch.

(Updating)