Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Cầu Nhím Led

Đăng bởi Linh Nhất vào lúc 03/09/2019
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Cầu Nhím Led
 

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng các chế độ trên Cầu Nhím Led. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và mua hàng tại phukiensankhau.com

Các thiết lập cơ bản trên Cầu Nhím Led.

 1. Cài đặt địa chỉ DMX 512: Trên bảng điều khiển ấn Addr. Ấn Enter. Ấn nút Up/Down (lên-xuống) để chọn các thông số địa chỉ rồi ấn Enter để lưu lại. Đợi khoảng 10s hoặc ấn giữ nút menu để quay trở lại màn hình chính.
 2. Cài đặt kênh: Ấn enter, ấn Up/Down chọn kênh. Màn hình hiển thị 3CH (3 channel) hoặc 11CH (11 channel). Ấn enter để lưu lại. Đợi 10s hoặc ấn menu để quay lại màn hình chính.
 3. Cài đặt chế độ kết nối nhiều thiết bị: Ấn nút Up/Down chọn biểu tượng SL nD (Slave). Ấn enter, màn hiển thị nASt (master - địa chỉ chủ) hoặc SL I (địa chỉ phụ 1) hoặc SL II (địa chỉ phụ 2). Ấn enter để lưu lại rồi quay lại màn hình chính.
 4. Chọn chế độ chạy/chạy tự động: Ấn Shnd, ấn Up/Down chọn ShoU (đối với chạy theo âm thanh) hoặc ấn Auto (nếu chạy tự động). 
     * Nếu chọn chạy theo âm thanh (Shnd) thì khi màn hiển thị Shnd ta ấn Enter để lưu lại chế độ. 
     * Nếu chọn chạy tự động thì khi màn hiển thị Auto ta ấn enter, rồi ấn up/down để chọn tốc độ quay của cầu. Có 9 cấp độ từ Sp1-SP9. Sau đó ấn enter để lưu lại. Trở về màn hình chính.
 5. Điều khiển tốc độ chạy theo âm thanh: Đi đến nút SenS trên màn hình. Ấn enter để chọn. Ấn Up/Down để điều chỉnh tốc độ quay của Cầu Nhím Led. Các thông số lựa chọn từ 0-100% thể hiện tốc độ mong muốn. Ấn tiếp enter để lưu lại và chạy chương trình.
 6. Màn hình Led trên Cầu Nhím Led: Chọn Led trên màn hiển thị, ấn enter, ấn Up/Down để chọn On (Mở) hoặc Off (tắt) bóng. Sau đó ấn Enter để lưu lại.
 7. Chạy thử Cầu Nhím Led: Ấn nút menu, chờ màn hiển thị test thì ấn enter tiếp để chọn. Màn hình Led sẽ nhấp nháy, bóng đèn sẽ sáng theo chương trình đã chọn trước đó.
 8. Kiểm tra thời gian làm việc của Cầu Nhím Led: Trong menu chọn HOUR. Ấn enter, màn hình sẽ hiện thời gian làm việc của thiết bị.

Hướng dẫn sử dụng Cầu Nhím Led

 1. Hướng dẫn cài đặt kết nối nhiều thiết bị Cầu Nhím Led
  Kết nối các đèn với nhau thông qua cổng link trên đèn. Đèn đầu tiên sẽ làm nhiệm vụ điều khiển các đèn khác chạy tự động hoặc cảm ứng theo âm thanh... sau khi kết nối các Cầu Nhím với nhau thì ta tiến hành cài đặt chế độ Đèn Chính - Phụ cho hệ thống vừa kết nối. Cầu nhím đầu tiên sẽ phải thiết lập chế độ Chủ (Master) với lựa chọn 'nASe'. Nếu không có tín hiệu DMX, đèn Chủ sẽ sáng trước. Tín hiệu điều khiển cảm ứng với âm thanh sẽ giúp sản phẩm nháy theo tiếng nhạc. Các đèn khác sẽ không hoạt động ở chế độ Phụ (Slave Mode). Chúng ta sẽ cài đặt chế độ này cho các đèn còn lại bằng cách chọn dòng SLnd, tiếp đó chọn SL I (cơ bản) hoặc Sl 2 (2 đèn cùng sáng). Khi kết nối với bàn DMX, các đèn phụ này sẽ sáng.
 2. Thiết lập cho 2 cầu nhím Led cùng lúc: Ở chế độ đèn phụ (slave light), Chế độ SL 1 (slave 1) sẽ chạy giống với đèn chính, chế độ SL 2 (Slave 2) cũng chạy tương tự đèn chính. Nếu có 2 cầu nhím led kết nối với nhau thì ta nên cài đèn thứ 2 ở kiểu Sl 2 (slave 2) sẽ tốt hơn cho quá trình sử dụng.
 3. Điều khiển Cầu Nhím Led qua DMX
  Nếu muốn điều khiển Cầu Nhím Led qua thiết bị DMX, ta cần thiết lập địa chỉ cho đèn. Chỉ số cần cài đặt nằm trong khoảng 1-512. Lúc này thiết bị có thể nhận tín hiệu điều khiển qua bàn điều khiển. Ta sẽ cài đặt như sau:
  Ấn Menu, Chọn dòng ADDr (Address), ấn Menu tiếp. Dòng ADDr sẽ nhấp nháy. Sử dụng nút Up/Down để chọn địa chỉ DMX 512. Sau khi nhập địa chỉ, ấn enter tiếp cho đến khi dòng địa chỉ không nháy nữa...Đợi khoảng 10s cho trở lại màn hình điều khiển chính hoặc có thể ấn nút menu để quay trở lại.

Hướng dẫn cài đặt địa chỉ cho các kênh sử dụng trên Cầu Nhím Led. (Địa chỉ mặc định sẽ là A001).

       1. Với 3CH (3 Kênh):

Cài đặt 3 kênh trên Cầu Nhím Led

      2. Với 11CH (11 Kênh):

Cầu Nhím Led với thiết lập 11 kênh

 

Tags : > Cài đặt địa chỉ đèn