Cung cấp hệ thống ánh sáng sân khấu cho tập đoàn Hanaka tại Bắc Ninh

Đăng bởi Linh Nhất vào lúc 22/04/2020
Cung cấp hệ thống ánh sáng sân khấu cho tập đoàn Hanaka tại Bắc Ninh

Đón chào năm mới 2020 (sáng 1-1-2020) bằng một chuyến xe đầy ắp hàng hóa với một số lượng đèn Beam 350W QNS khổng lồ cung cấp cho trung tâm tổ chức sự kiện tại tập đoàn Hanaka tại Bắc Ninh

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: