Cài địa chỉ DMX cho máy phun khói và laser

Đăng bởi Linh Nhất vào lúc 08/06/2021
Cài địa chỉ DMX cho máy phun khói và laser

   Trên thị trường hiện nay các sản phẩm ánh sáng đa phần đều dùng tín hiệu DMX để điều khiển trong quá trình sử dụng. Ngoài các loại bo DMX kết hợp màn hình ra thì ta còn có bộ công tắc cài DMX theo kiểu đếm nhị phân. Với 512 địa chỉ DMX và 9 cần gạt, rất khó để xác định địa chỉ DMX cần dùng ta phải gạt những cần nào. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các cài đặt bộ công tắc DMX từ 1-512 rất dễ dàng.

   Hướng dẫn cài địa chỉ DMX cho các thiết bị sân khấu sử dụng bộ gạt để cài.

   Có rất nhiều cách để chọn địa chỉ DMX chính xác, mình xin hướng dẫn một vài cách cơ bản như sau:

   1. Dựa vào bảng tra chỉ số cài đặt DMX

   Dựa vào bảng trên ta có thể tính toán giá trị địa chỉ bất kì từ 001-512 cho thiết bị sân khấu. Trong đó 0 là gạt xuống, 1 là gạt lên trên. Ta sẽ gióng ngang và gióng dọc để lấy giá trị chính xác.

   Ví dụ: Địa chỉ cần cài đặt là 100, ta tìm số 100 trong bảng trên rồi gióng sang ngang và gióng lên trên. Lấy các giá trị từ 1 đến 9 tương ứng ta sẽ được dãy số sau; 001001100. Số 0 thì cần tương ứng sẽ nằm ở dưới, số 1 là gạt lên trên.

2. Dựa vào phần mềm sunlite 2 để tính toán

   Với những bạn dùng card sunlite để điều khiển máy tính, khi bật phần mềm sunlite 2 trên máy lên, ta sẽ vào mục pact fixture. Từ đó khi thêm bất kì giá trị DMX nào sẽ hiện lên 1 bảng công tắc DMX có các cần gạt tương ứng. Chỉ cần đẩy lên hoặc gạt xuống giống trên phần mềm là được.

   Như hình trên ta sẽ có địa chỉ DMX của thiết bị là 17. Ứng với giá trị là: 1000011000

3. Cài địa chỉ DMX dựa vào phép tính nhị phân.

   Cách này là tương đối khó, vì phải đòi hỏi người dùng biết một chút về phép tính nhị phân. Trong phép tính nhị phân ta sẽ sử dụng 2 số là 0 và 1 để tính toán. Mới mỗi giá trị sẽ lấy phép tính 2^n để làm cơ sở tính toán. Giá trị này luôn bắt đầu từ số 0 và khi tính toán sẽ luôn lấy từ số có giá trị lớn nhất.

Ví dụ ta cần cài địa chỉ DMX cho thiết bị là 11 ta sẽ tìm các giá trị hàm mũ của 2 bắt đầu từ lớn nhất:

2^4 = 16 lớn hơn giá trị cần nên loại

2^3 = 8 thỏa mãn. Vậy 2^3 là giá trị lớn nhất. Vậy số còn lại sẽ là 11-8 = 3. Tiếp tục tính toán từ số 3 ta có 3=2^1 + 2^0

Vậy 3 số cần tìm ở đây là 1x2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0.

Vậy trong cài đặt dmx ta sẽ có dãy số cần tìm là: [1101]00000. Tương ứng các cần gạt lên là số 1-2-4. Còn lại để ở dưới.

Ví dụ cần cài địa chỉ DMX là 50 ta sẽ có 50 là phép tính của dãy số sau:2^5, 2^4,2^3,2^2,2^1,2^0. Phép tính cần đặt ra để có tổng là 50 sẽ là:

2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0. Do ưu tiên lấy số từ lớn đến bé nên phép tính cần thiết là: 1x2^5 + 1x2^4 + 0x2^3 + 0x2^2+1x2^1+0x2^0 = 50. Dãy số nhị phân cần tìm lấy từ phải qua trái nên sẽ là: [010011]000

Lưu ý: Ở cách tính mũ này ta sẽ lấy dãy số từ phải qua trái để đưa vào tính dmx

Ngược lại ta có thể tính bằng cách chia hệ số 2 từ số cần tìm với số dư là 1 cho tới khi nào đạt giá trị là 0 thì thôi.

Ví dụ : cần tìm dãy số DMX cần gạt cho địa chỉ là 100 ta có phép tính sau:

100 : 2= 50 dư 0

50 : 2 = 25 dư 0

25 : 2 = 12 dư 1

12 : 2 = 6 dư 0

6 : 2 = 3 dư 0

3 : 2 = 1 dư 1

1 : 2 = 0 dư 1.

Vậy dãy số DMX cần tìm sẽ là: [0010011]00

Ví dụ khác: Cài địa chỉ DMX cho máy khói địa chỉ là 500 ta sẽ có:

500 : 2 = 250 dư 0

250 : 2 = 125 dư 0

125 : 2 = 62 dư 1

62 : 2 = 31 dư 0

31 : 2 = 15 dư 1

15 : 2 = 7 dư 1

7 : 2 = 3 dư 1

3 : 2 = 1 dư 1

1 : 2 = 0 dư 1

Vậy dãy số cài đặt địa chỉ DMX cho máy khói địa chỉ 500 sẽ là: 001011111

Lưu ý: Ở phép chia ta sẽ lấy từ trái sang phải

   Trên đây là phương pháp xác định địa chỉ DMX cho bất kỳ thiết bị nào sử dụng công tắc DMX để cài đặt địa chỉ cho các thiết bị sân khấu. 

   P/S: Bài viết thuộc trí tuệ và quyền sở hữu của Ánh sáng sân khấu QNS. Các trang khác copy bài viết vui lòng dẫn nguồn phukiensankhau.com giúp.

   (Ngày 08/06/2021)

 

 

   

Tags : > Cài đặt địa chỉ đèn Hướng dẫn cài địa chỉ DMX cho beam 230W Hướng dẫn sử dụng bàn điều khiển DMX 512