Phukiensankhau sẽ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng xoay quanh các thiết bị đèn sân khấu. Các khái niệm về một sân khấu hoàn thiện. Mô hình sân khấu và đầu tư sân khấu làm sao cho hợp lý với địa phương, mặt bằng sử dụng cũng như tài chính của cá nhân, doanh nghiệp muốn làm đơn vị tổ chức sự kiện.